Jak odkryć sens istnienia?

Jako uparta poszukiwaczka sensu życia idąca za każdym najmniejszym tropem celu mojej egzystencji – tę wskazówkę omijałam najchętniej. Banalna, oczywista, zbyt prosta, aby być skuteczną. Mój umysł chciał konkretu. Jednej, nazwanej rzeczy. Na już. Obserwowanie siebie i robienie więcej tego, co przyjemne? A nie ma szybszej drogi? 😅 Z perspektywy …