PRZEPŁYW FINANSOWY W BIZNESIE NOWEGO

Nadszedł czas, gdy można skończyć z myśleniem o obfitości finansowej tylko w konkretnych zawodach/biznesach/modelach. Weszliśmy w Nową Erę (2020), co oznacza, że umysł przestaje mieć decydujący wpływ, a zaczyna mieć go serce. To bezpośrednio przekłada się na wybory ludzi (tzw. “konsumentów”) i coraz częściej pokazuje, że zaczynamy działać wbrew logice. Inwestujemy pieniądze tam, gdzie z umysłowych analiz wynikało, że miało ich być niewiele lub wcale. Nagle cena sama w sobie przestała mieć takie znaczenie, a stanęła za nią wartość i jakość produktu i usługi. Nie chcemy już tylko mądrych frazesów, a tym bardziej pustych słów i obietnic. Zaczynamy pragnąć prawdy – żywych w nas wartości, które odwierciedla produkt lub usługa.

Dlatego w Nowej Erze nie da się wyodrębnić zawodów, biznesów, nawet modeli biznesowych, które będą zarabiały najlepiej. Nie istnieje taki podział. 

Każdy człowiek, który zdecyduje się odkryć swoją misję i realizować ją w biznesie – realizować swoje wartości, bo misja to czasami zbyt górnolotne słowo – zostanie za to doceniony i właściwie wynagrodzony. 

Oczywiście nie wydarzy się to samo z siebie. Do tego potrzeba jest samoświadomości nas – przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, aby po pierwsze, naprawdę kreować produkty i usługi zgodnie z podszeptami serca i wyznawanymi wartościami, a po drugie świadomie podchodzić to zasobów materialnych i kreowania całej firmy w ogóle.

Jest wiele aspektów wpływających na powodzenie biznesu w nowym. To nie tylko podążanie za misją, to również świadomość energetyczna tego, jak ja funkcjonuję najlepiej oraz tego jak funkcjonują inni ludzie. Pondato planowanie już nie z umysłu, a w porozumieniu z Wyższą Mądrością, która widzi szerszy kontekst i potencjalne ścieżki rozwoju oraz świadome zarządzanie asobami materialnymi, w tym finansami. Już bez poczucia braku czy strachu, co aktualnie wciąż jest wezwanie wyzwaniem.

Cała ekonomia w przyszłości może ulec dużej zmianie, ale to nie oznacza, że już teraz nie można stanąć w swojej misji, wartościach i zacząć realnie zarabiać. Są już osoby przebudzone, czujące i szukające prawdy, chociaż tak siebie nie siebie nie określają i nie nawyają nazywają. Po prostu poszukują już prawdziwych wartości w produktach dostępnych na rynku.

A zatem jeżeli wciąż się wahasz, czy pójście za swoją prawdą i wartościami to jest coś, co się opłaca, to tak opłaca się i to bardzo. W nadchodzących potencjałach, firmy które nie będą działały w zgodzie z wartościami, również takimi jak dobro drugiego człowieka i Ziemi, przestaną być rentowne, po prostu.

Zanim stanie się to trendem, Ty już teraz może wybrać inaczej. Możesz przyśpieszyć swój proces rozwoju i wchodzenia na piękną ścieżkę, gdzie marzenia o robieniu czegoś sensownego i wartościowego, stają się rzeczywistością.

Marzenia o tym, żeby działać z energią i werwą każdego dnia i mieć przy tym dobre życie mogą się już teraz urzeczywistnić. Jak zawsze podkreślam, wybór  należy do Ciebie. Są już narzędzia i możliwości, w które możesz wejść, nawet dzisiaj. Czy znich skorzystasz, czy zrobisz to teraz? To już wiesz Ty <3 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bezpłatny ebook

Prawa nowego paradygmatu biznesu

Jak lekko wejść w potencjał nadchodzących zmian? Czym jest stare a czym nowe w prowadzeniu biznesu? Jak naturalnie połączyć misję i biznes? Jaka jest podstawa przepływu w nowym?

Pobierz ebook, z którego dowiesz się, co oznacza dla biznesu wejście w Nową Erę.